بانک انصار
شماره حساب: ۲۵۴۹۷۰۱۹۷۳۳۴۴۱۱
شماره کارت: ۲۶۵۲-۵۵۸۱-۸۱۱۰-۶۲۷۳
نام صاحب حساب: علیرضا پای‌رنج

بانک سامان
شماره حساب: ۱-۳۱۲۵۹۱۷-۸۰۰-۹۱۰۱
شماره کارت: ۶۵۰۶-۴۴۸۶-۸۶۱۰-۶۲۱۹
نام صاحب حساب: مسعود ریسمانی

ثبت رسید پرداخت آفلاین (کارت به کارت و واریز به حساب)

  • Accepted file types: png, jpg, jpeg, Max. file size: 10 MB.
  • در صورت نیاز به توضیحات درباره پرداخت خود، از این بخش اقدام نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مشاوره رایگان
شماره تماس و بازه زمانی مناسب شما جهت تماس کارشناسان تیم دالین وب را وارد نمایید.

۰۹۹۱۰۴۰۷۵۴۰ | 021-91301385

admin@DalinWeb.com