" طراحی سایت خبری "

نمونه کار طراحی سایت مجله خبری | ساخت سایت اخبار

https://peeyk.ir

پروژه طراحی سایت مجله خبری و پایگاه خبری | ساخت سایت خبری

طراحی سایت خبری پیک روز یکی از پروژه های مجموعه طراحی سایت دالین وب است. این سایت در زمینه قرار دادن اخبار روز دنیا فعال است. در طراحی و اجرای این وبسایت نظرات کارفرما به کار گرفته شده است. از مهم ترین قابلیت ها و خدمات این سایت سیستم اتوماسیون برای دریافت اخبار، گرافیک حرفه ای ، چیدمان و رنگ بندی استاندارد و حرفه ای سایت است. در طراحی سایت خبری کلیه استاندارد ها در نظر گرفته شده است. در کنار اجرای سلیقه مشتری بکارگیری نکات و استاندارد های طراحی سایت و بهینه بودن سایت مهم ترین هدف ما بوده است.

تماس با ما

021-91301385

09910407540

support@dalinweb.com

درخواست طراحی سایت
نمونه کارهای طراحی سایت
مشاوره رایگان و ثبت سفارشات
جهت تماس کارشناسان دالین وب، شماره تماس و بازه زمانی مناسب خود را وارد کنید.

...The Future is Yours